Že i hodina občanského práva může být zajímavá, o tom svědčí přednáška pana advokáta Mrověce, obohacená o příklady z advokátní praxe. Přednáška se uskutečnila v pátek 26. dubna ve třídě 4.0.
Kromě teoretických informací se studenti mohli dozvědět spoustu příkladů z praxe, mohli si vyzkoušet pravý advokátní talár, mohli klást zvídavé dotazy. Pan advokát škole věnoval příručky nejen z oblasti občanského práva, ale také obchodní zákoník, Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a další.

A možná se někdo v budoucnu z kvarty stane advokátem, soudcem…?