Na základě Opatření obecné povahy ze dne 18. 12. 2021 jsou přesunuty termíny talentových zkoušek ze dne 8. 3. 2021 na nový termín 22. 3. 2021. Zákonní zástupci uchazečů obdrží nejpozději do 8. 3. 2021 pozvánku k talentové zkoušce emailem. Pokud uchazeč neodevzdal „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” doloží na kopii přihlášky nejpozději do 19. 3. 2021.