Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Active Guide s. r. o., se kterou pořádáme Lyžařský výcvikový kurz pro naši školu na Mölltalském ledovci v termínu od 12. 12. 2021 (odjíždíme v neděli ve večerních hodinách) – do 18. 12. 2021 (návrat v brzkých ranních hodinách) jsme se rozhodli pro hromadné pojištění léčebných výloh v zahraničí všech účastníků, které zahrnuje i pojištění storna zájezdu s 20% spoluúčastí (platí i pro Covid 19). V příloze zasílám informace a ceník pojištění. Z uvedeného vyplývá, že již nemusíte pojišťovat své děti samostatně, ale pojištění bude v ceně zájezdu.

Z tohoto důvodu je doplatek navýšen o 224 Kč (7×32 Kč musíme pojistit i neděli 12. 12. a sobotu 18. 12. 2021 pro cestu autobusem), tudíž celková cena doplatku bude 4214 Kč.

Pro ty, kteří zaplatili naráz celou částku, platí doplatek 224 Kč se stejným variabilním symbolem, který byl studentům přidělen.

Pro více informací kontaktujte vedoucí kurzu Hanu Masopustovou (hana.masopustova@sportgym-ostrava.cz)

Případné další informace v sekci Výcvikové kurzy.