Přejeme Vám v roce 2018 mnoho nejen sportovních úspěchů, ale i co nejméně nemocí a zranění.