Tento projekt je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a ministerstvem školství.