Dovolujeme si Vás pozvat k třídním schůzkám pro žáky a zákonné zástupce žáků čtyřletých oborů přijatých do 1. ročníků Sportovního gymnázia Ostrava. Setkání se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 16:00 hod. ve školní jídelně.

Pro osmileté obory Gymnázia se sportovní přípravou a Gymnázia budou třídní schůzky 16. 6. 2022 v 16:00 hod, také ve školní jídelně.

Dále bychom Vás rádi informovali o možnosti přihlásit přijaté žáky čtyřletých oborů k ubytování na našem domově mládeže.

Další odkazy: