Z důvodu již naplněných kapacit ukončujeme přijímací řízení do oborů 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium. Nevyřízená odvolání budou předána na Krajský úřad MSK.