Sportovní gymnázium Ostrava využívá pro komunikaci s rodiči, žáky a pro výuku několik informačních systémů. Přístupové údaje k nim obdržíte následovně.

Bakaláři pro rodiče

  1. Přístup do webové aplikace Bakaláři je přes ikonku v pravé horní části webových stránek školy nebo na webové adrese https://bakalari.sportgym-ostrava.cz.
  2. Po načtení přihlašovací stránky klepněte na odkaz Zapomenuté heslo.
  3. Zadejte do pole svou emailovou adresu, přes kterou jste komunikovali se školou během přijímacích zkoušek (rodiče nových žáků) nebo které jste měli nastaveno v systému Bakaláři dříve.
  4. Na zadanou emailovou adresu obdržíte email s odkazem na vytvoření/změnu hesla. Odkaz je funkční pouze omezenou dobu, v případě nefunkčního odkazu opakujte postup pro zaslání emailu.
  5. V případě, že se objeví chyba při odesílání emailu ze stránek Bakalářů, kontaktujte administrátora webu: admin@sportgym-ostrava.cz.

Bakaláři pro žáky/výukový portál PROBOS

  1. Nastupující žáci obdrží přístupové údaje nejdříve 1.9. během focení za účelem objednání ISIC karet, případně později po svém nástupu do školy od administrátora webu.
  2. Protože oba tyto systémy jsou důležité pro výuku a komunikaci mezi žákem, učitelem, třídním učitelem a vedením školy, je nezbytné, aby žáci, kteří nemají funkční přístupové údaje (zapomněli), toto v co nejkratší době řešili u administrátora webů (kabinet 59, Roman Strakoš).
  3. Přístup do webové aplikace Bakaláři je přes ikonku v pravé horní části webových stránek školy nebo na webové adrese https://bakalari.sportgym-ostrava.cz.
  4. Přístup do webové aplikace Probos je přes levou ikonku (popisek PROBOS) v pravé horní části webových stránek školy nebo na webové adrese https://probos.cz.

Online výuka MS Teams

Online výuka probíhá přes aplikaci MS Teams, která má přihlašovací údaje napojeny na uživatelské účty v počítačové síti. Tyto počítačové účty má zaveden každý žák, jsou používány pro přihlašování na učebnách IVT. K nastavení účtů dojde během prvních hodin výuky IVT pro nastupující žáky, případně se provede změna hesel pro žáky, kteří své heslo zapomněli, taktéž v hodině IVT. Pro žáky, kteří již hodiny IVT nemají, nechají si nastavit nové heslo u pana Strakoše nebo paní Pokorné (kabinet 59, učebny IVT).

Žáci mají přihlašovací jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@zak.sportgym-ostrava.cz nebo prijmenij@zak.sportgym-ostrava.cz (např. jan.novak@zak.sportgym-ostrava.cz, novakj@zak.sportgym-ostrava.cz), tzn. liší se od přihlašovacích údajů pro Bakaláře a Probos.