Již se stalo dobrou tradicí, že se naše škola účastní projektu Krokus. A tak tomu bylo i letos na podzim.

Den D nastal v pondělí 24. 10. 2022. V odpoledních hodinách si dvě třídy (3.A, 2.B) připomněly umučené židovské děti v průběhu 2. světové války. Tuto akci zastřešuje Židovské muzeum v Praze se zapojením škol po celém světě. Prvotní myšlenka však vznikla v Irsku.

Kromě důležitých informací o 2. světové válce žáci vyslechli moudré citáty z Deníku Anne Frankové a poslouchaly i židovské písně, např. Jerušalajm šel zahav nebo Ó se šalom.

V pěkném počasí žáci zasadily krokusy do kruhu uprostřed zahrady SG. Už nyní se těšíme, až s přicházejícím jarem vyraší žluté krokusky. Právě tato barva symbolizuje židovskou hvězdu.