Závěrečná konference k projektu

června 2012 se uskutečnila závěrečná konference projektu My nejsme jiní. Bylo to zakončení více než dvouletého úsilí zdokonalování metod a materiálů pro výuku studentů SG a vytvoření e-learningového portálu Probos (probos.cz).

Souhrnné informace

Název projektu:Implementace nové formy do výuky s důrazem na využívání ICT technologií
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.1.07/02.0148
Název OP:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín:1. 11. 2009 – 30. 06. 2012
Udržitelnost:30. 6. 2017
Příjemce dotace:Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Stručný obsah projektu

Zejména oblast vysoké absence ve výuce řeší projekt My nejsme jiní. Cílem je zkvalitnění výuky a zavedení nové moderní formy vzdělávání všeobecně vzdělávacích předmětů pro žáky naší školy, jejichž největším problémem je sladit náročnou sportovní přípravu s vysokými vzdělávacími standardy gymnaziálního oboru. Na žáky sportovního gymnázia se soustředí pozornost zejména na jejich sportovní výsledky, jsou běžně považováni za tak trochu “jiné“ gymnazisty. Tento mýtus bychom rádi vyvrátili, protože my nejsme jiní! Chceme, aby i naši žáci měli možnost stát na stejné startovní čáře při přijímacím řízení na vysokou školu.

Cílů projektu dosáhneme vytvořením takové formy vzdělávání, která řeší obrovské výpadky ve výuce a bude přístupná i žákům ve sportovní přípravě mimo školu. Výstupem projektu bude inovace všeobecně vzdělávacích předmětů. Výstupy projektu jsou zaměřeny zejména na žáky sportovního gymnázia, dále pak na pedagogy školy. Aktivity budou realizovány zaměstnanci školy.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové střední školy žadatele. Vedení se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality školy a v této oblasti působí již 25 let. Po obhájení existence školy v rámci optimalizace škol v regionu Ostrava v roce 1997 obstálo gymnázium i při komplexní prověrce pedagogického a technického procesu ve šk. roce 1998/99. Česká školní inspekce hodnotila výsledky školy velmi pozitivně. V roce 2001 přešla škola podobně jako většina dalších středních škol k novému zřizovateli, kterým se pro naši školu stal Moravskoslezský kraj.

Přínos projektu je přínosem zejména pro žáky střední školy a pedagogy této školy. Výstupy projektu budou sloužit ke sledování vývoje kvality školy, k navrhování konkrétních opatření pro zvyšování kvality zavedené nové formy vzdělávání školy. Projektem vytvoříme školu, která:

  • bude proaktivně orientována na žáka
  • bude mít vytvořený vysoký standard vzdělávání
  • bude zlepšovat podmínky ke vzdělávání, zlepšovat průběh vzdělávání, zlepšovat výsledky vzdělávání žáků
  • bude poskytovat aktivní podporu žákům ze strany školy
  • bude zlepšovat řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • bude zlepšovat úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Zájem zapojených pedagogických pracovníků školy byl zjištěn v přípravné fázi projektu. Žáci školy budou příjemci výstupů projektu v rámci povinné výuky. Jejich zájem dokazují závěry z výročních zpráv školy.