Přečtěte si o našich žácích na stránkách českého olympijského týmu.