K současným žákům Sportovního gymnázia atletce Darině Brozdové a judistovi Šimonu Křížkovi, nově nastupujícímu atletovi Matyáši Zachovi, se připojili další naši žáci. Výpravu na Evropský olympijský festival mládeže, který proběhne 24.–30. 7. 2022 v Bánské Bystrici, rozšířili volejbalisté Jiří BendaDaniel Fabikovič a plavci Samuel HübscherOndřej Slavík.