Pro vzetí zpět zápisového lístku z jiné školy si musí uchazeč vyzvednout rozhodnutí o přijetí na sekretariátě naší školy. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů. Pro urychlení přijímacího řízení prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby nám zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám na e-mailovou adresu sg@sportgym-ostrava.cz oznámili, že uchazeč na naši školu nenastoupí.

Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou:

101; 166; 110; 185

Obor 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou:

337

Obor 79-41-K/41 Gymnázium:

219; 234; 231

Obor 79-41-K/81 Gymnázium:

421