Přijímací řízení bylo ukončeno a nevyřízená odvolání byla předána na Krajský úřad.