Dne 22.6.2021 proběhne v areálu školy projektový den ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s názvem Zdraví a zdravý životní styl. Z tohoto důvodu dojde ke změně v organizaci výuky. Výuka primy až kvarty probíhá prezenčně dle rozvrhu. Třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, kvinta, sexta, septima prezenčně proběhne 1. a 2. vyučovací hodiny a sportovní příprava, zbývající hodiny pak probíhají distančně.